Tjänster

Tjänster
Winge Business Consulting AB bedriver konsultverksamhet med inriktning på person-centrerad utveckling och förbättringsarbete inom vård och omsorg samt äldrefrågor.
Tjänster

Vi erbjuder konsulttjänster inom:

 • ledning och styrning
 • strategiarbete
 • projektledning
 • förändringsledning
 • verksamhetsutveckling
 • verksamhetsarkitektur
 • processledning
 • processmodellering
 • begreppsmodellering
 • informationsarkitektur
 • tillämpning av standarder
 • sammanhållen implementering av framtidens vårdinformations-system
 • data-städning (data-cleaning) inför ett införande av nytt VIS

 

 

Tjänster
Tjänster

Vi erbjuder utbildning inom:

 

Digitalisering i vård och omsorg:

 • förändringsledning
 • processanalys och processutveckling
 • begreppsmodellering
 • standardisering
 • implementering

Äldreomsorg:

 • ledarskap inom äldreomsorg (chefer)
 • grundläggande basal kunskap inom äldreomsorg (omsorgspersonal)
 • kvalitetsstyrning
 • koordinerad och person-centrerad vård och omsorg 

 

Vi arbetar med att anpassa utbildningen efter kundens behov. Vi levererar distansutbildning samt utbildning på plats. Vi erbjuder utbildning via digitala plattformar i samarbete med Minnity.