Skip to content

Om Oss

Om Oss
Winge Business Consulting AB har varit verksam i Sverige och internationellt i över 10 år.
Vi är verksamma globalt inom utveckling, forskning och utbildning med erfarenhet från Japan, Indien, Kina, Afrika, EU-kommissionen, Finland och Sverige.
Om Oss

Arbetssätt

Winge Business Consulting AB arbetar i operativa team där vi analyserar behoven tillsammans med kunden för att så långt som möjligt uppnå en  optimal kostnadseffektiv nytta med rätt kompetens. Vi har ett stort nätverk av forskare, underkonsulter och samarbetspartners inom vård, omsorg och från industrin som vi samverkar med.

Våra konsulter bidrar med person-centrerad metodmässig strategisk styrning, verksamhetsutveckling, förbättrade processer och arbetssätt med implementering av digitala tjänster som skapar nytta för patienten samt vård och omsorg.

 

WBC Team

Våra konsulter har hög kompetens och lång erfarenhet inom vårdkunskap, äldreomsorg, ledarskap, processutveckling, standarder, medicinsk informatik och tillämpad forskning. Konsulterna i vårt seniora team har minst 25 års erfarenhet av att leda utveckling och implementering av samverkande patient centrerad vård och omsorg. Samtliga av våra konsulter har en master- eller en doktorsexamen. 

 

Partners