Skip to content

WBC Academy

WBC Academy
Winge Business Consulting AB levererar anpassade utbildningar för chefer, förändringsledare, projektledare och implementeringsledare. 
WBC Academy

WBC Academy erbjuder utbildning inom:

Digitalisering i vård och omsorg:

 • förändringsledning
 • processanalys och processutveckling
 • begreppsmodellering
 • standardisering
 • implementering

Äldreomsorg:

 • ledarskap inom äldreomsorg (chefer)
 • grundläggande basal kunskap inom äldreomsorg (omsorgspersonal)
 • kvalitetsstyrning
 • koordinerad och person-centrerad vård och omsorg

Vi arbetar med att anpassa utbildningen efter kundens behov. Vi levererar distansutbildning samt utbildning på plats. Vi erbjuder utbildning via digitala plattformar i samarbete med Minnity.

WBC Academy

Tillgängliga utbildningar hos WBC Academy:

WBC Academy

 

 

 • WBC’s tio – stegsmodell – ”städprocessen” från förarbete till breddimplementering.
 • Medicinsk informatik ur ett verksamhetsperspektiv.
 • Förändringsprocessen – upphandling som skapar verksamhetsnytta.